Foto Pia Keyser

"Arbetar man med grundforskning får man ofta frågan:
Intressant, men vad kan resultaten användas till?
Vi hjälper forskare som vill svara på den frågan."

Namnteckning

Logotyp

Det finns många spännande och intressanta idéer hos forskarna på universiteten. Umeå Life Science Consulting AB vill bidra till att de kommer samhället till nytta.

Med mångårig erfarenhet från både akademi och industri erbjuder Umeå Life Science Consulting AB tjänster som till exempel projektplanering, projektledning och affärs-coaching för de inledande stegen i läkemedelsutvecklingen. Med förståelse både för forskarens situation och industrins krav kan vi genom ett nära samarbete med forskare och företagsinkubatorer driva projekt fram till preklinisk fas.